Γυναίκες


ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Νέα 33 ετών, πολύ εμφανίσιμη, ελεύθερη, ζητάει σοβαρή γνωριμία με σκοπό τον γάμο.


ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

50 ετών, χωρισμένη με υποχρεώσεις, εμφανίσιμη με ποιοτικά ενδιαφέροντα, ζητάει σοβαρή γνωριμία.


ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

57 ετών, ψηλή, λεπτή, κάτοικος σε παραλιακό προάστιο της αττικής, ζητάει σοβαρή γνωριμία.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ

47 ετών, χωρισμένη με υποχρεώσεις, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία.


ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

35 ετών, ψηλή, ξανθιά, χωρισμένη με υποχρεώσεις, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία.


ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΡΙΑ

44 ετών, ευκατάστατη, χωρισμένη με υποχρεώσεις, ζητά σοβαρή γνωριμία.


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

27 ετών, πολύ εμφανίσιμη, ελεύθερη, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό τον γάμο.


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

40 ετών,μορφωμένη, με ποιοτικά ενδιαφέροντα, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό τον γάμο.


ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ

Νέα 34 ετών, ελεύθερη, διευθύντρια ασφαλιστικής εταιρείας, με ωραία ενδιαφέροντα, επιθυμεί μόνο σοβαρή γνωριμία με σκοπό το γάμο.


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

44 ετών, ελεύθερη, εμφανίσιμη, επιθυμεί γνωριμία με σκοπό το γάμο.


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

54 ετών, χωρισμένη, με υποχρεώσεις, ζητάει σοβαρή γνωριμία.


ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

50 ετών, πολύ εμφανίσιμη, μορφωμένη, χωρισμένη με υποχρεώσεις, ζητάει σοβαρή γνωριμία.


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 50 ΕΤΩΝ

Εμφανίσιμη, ψηλή καστανή, με ωραία ενδιαφέροντα, ελεύθερη, ζητά γνωριμία με κύριο με σκοπό το γάμο.


ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ

Εντυπωσιακή κυρία, ψηλή, ξανθιά, 55 ετών, χωρισμένη χωρίς υποχρεώσεις, ζητά σοβαρή γνωριμία με ανάλογο κύριο.


ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

50 ετών, διαζευγμένη με υποχρεώσεις, ξανθούλα, γκριζογάλανα μάτια, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία.


ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

35 χρονη, όμορφη, ελεύθερη, ζητά σοβαρή γνωριμία με σκοπό τον γάμο.


ΓΙΑΤΡΟΣ

43 ετών, ελεύθερη, πολύ όμορφη, ευκατάστατη, ζητά αξιόλογο κύριο με σκοπό τον γάμο.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

37 ετών, ελεύθερη, ψηλή, πράσινα μάτια, ξανθιά, μορφωμένη, αναζητά γνωριμία με σκοπό τον γάμο.


ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

38 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελεύθερη, εμφανίσιμη, επιθυμεί γνωριμία γάμου.


ΠΟΛΥ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΚΥΡΙΑ

42 ετών, χωρισμένη, με υποχρεώσεις, ευκατάστατη, ζητά σοβαρή σχέση με ανάλογο κύριο.